POF

Vjetar

Vjetar će značajno utjecati na zrakoplov u letu. Brzina vjetra, smjer, stupanj gustoće, turbulencija i mogućnost pojave smicanja vjetra (windshear) su čimbenici koji se moraju uzeti u obzir ukoliko pilot ide na let.             Svaki zrakoplov prije uvođenja u masovnu prodaju mora proći niz probnih testova, kako bi se definirale njegove krajnje granice. Jedna od glavnih …

Vjetar Read More »

Brzina

U svrhu izvođenja sigurnih letačkih operacija moraju se poštivati određene brzine koje su propisane u zrakoplovnim priručnicima kao limitacije, kako nebi došlo do strukturalnih oštećenja zrakoplova zbog opterećenja koje se javlja uslijed velikih brzina  zavisno o režimu leta.          Vrste brzina: IAS (indicated airspeed): Indicirana brzina očitana s brzinomjera izražena u čvorovima. CAS (calibrated airspeed): …

Brzina Read More »

Položaj centra težišta

Položaj centra težišta je opisan u poglavlju. Mora se nalaziti unutar propisanih granica za vrijeme leta koje su izračunate od strane konstruktora. Ukoliko je centar težišta pomaknut previše prema naprijed (izvan prednje granice), potrebne će biti jako velike sile kako bi pilot održavao željene faze leta, a ukoliko je položaj centra težišta pomaknut previše prema …

Položaj centra težišta Read More »

Faktor opterećenja (load factor)

Već je prije spomenuto kako sila uzgona mora biti jednaka sili težine za uspostavljanje horizontalnog (pravocrtnog leta), te mora biti veća od sile težine za održavanje zaokreta zbog povećanja opterećenja u letu. Kada je sila uzgona veća od sile težine, opterećenje se povećava za određeni iznos koji se naziva faktorom opterećenja (load factor).          Faktor …

Faktor opterećenja (load factor) Read More »

Uzgon i težina

Već je prije spomenuto kako sila uzgona djeluje iz centra potiska u svrhu objašnjenja rezultantne aerodinamičke sile. U stvarnosti sila uzgona djeluje na cijelu površinu krila, što rezultira stvaranjem opeterećenja koje nije jednako raspoređeno po cijeloj dužini istog. U letu, kao rezultat potrebne količine sile uzgona za određene manevre, dolazi do nastajanja opterećenja savijanja koja …

Uzgon i težina Read More »

Neustaljeno kretanje zrakoplova

Neustaljeno kretanje zrakoplova odlikuje promjenjivom brzinom i samim pravcem leta. Režimi neustaljenog kretanja zrakoplova: zaokret zrakoplova, polijetanje zrakoplova, slijetanje zrakoplova, evolucije zrakoplova. Zaokret zrakoplova Zaokret je manevar u horizontalnoj ravnini ili u prostoru koji ima za cilj promjenu pravca leta. Zaokret je manevar po kružnoj liniji kojem je cilj promijeniti pravac leta. Zaokret se ne …

Neustaljeno kretanje zrakoplova Read More »

Ustaljeno kretanje zrakoplova

Ustaljeno kretanje zrakoplova odlikuje kontinuiranom brzinom po veličini i samom pravcu gdje nema ubrzavanja i usporavanja. Režimi ustaljenog kretanja zrakoplova: horizontalni let, penjanje, spuštanje. Horizontalni let zrakoplova Let u kojem su sve sile i momenti u ravnoteži jer nema promjene u brzini i položaju zrakoplova. Na horizontalni let znatno utječe brzina zrakoplova tako da ukoliko …

Ustaljeno kretanje zrakoplova Read More »

Kovit

Okretanje zrakoplova u padanju oko jednog krila (unutarnje krilo nema nikakav uzgon dok vanjsko krilo ima). Zrakoplov je u ovakvom stanju neupravljiv i njegovo izvlačenje ovisi o samoj konstrukciji zrakoplova. Kovit je spiralno kretanje zrakoplova i njegov smjer se određuje na dva načina: promatranjem položaja nos au odnosu na horizont, promatranjem kazaljke instrumenta klizanja i …

Kovit Read More »

Utjecaj snage na gubitak uzgona

Utjecaj snage na gubitak uzgona: zrakoplov sa snagom ima manju brzinu gubitka uzgona, zrakoplov bez snage ima veću brzinu gubitka uzgona. Vrtložna struja elise (propelera) dodatno struji oko krila te na taj način pospješuje opstrujavanje i odgađa točku separacije. Kao rezultat navedenog je povećanje koeficijenta uzgona i smanjenje brzine gubitka istog. Postizanjem velikog napadnog kuta, …

Utjecaj snage na gubitak uzgona Read More »

Scroll to Top