PER

Popunjavanje plana leta – FPL

Plan leta je ATC poruka, koju može sastaviti, pilot, operater ili kompanija u formularu koji je propisan. Taj plan leta se dalje prenosi svim službama u zračnom prometu kojih se taj let tiče i na temelju plana leta se izdaju daljnja odobrenja od strane kontrole letenja. Format plana leta određen je u skladu sa ICAO …

Popunjavanje plana leta – FPL Read More »

Planiranje i odabir rute

Prilikom planiranja i odabira rute (visina na ruti) mora se obratiti pozornost na sljedeće: Perfomanse zrakoplova (nadvišavanje prepreka, brzini penjanja) Teren (visine prepreka) Meteorološke pojave, pogotovo one opasne za VFR letenje (magla, niska naoblaka, Cb) Vrste zračnih prostora koji bi se mogli naći na crti rute (CTR, ATZ, prohibited, restricted  i danger područja) Područja aktivnosti …

Planiranje i odabir rute Read More »

Uporaba AIP, VFR priručnika i NOTAM-a

U zrakoplovstvu, Zbornik zrakoplovnih informacija (eng. AIP – aeronautical information publication) definiran je od strane međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva kao službena objava informacija državnih vlasti koja sadrži važeće zrakoplovne informacije bitne za zračnu plovidbu. Osmišljen je kao priručnik s iscrpnim podacima o propisima, postupcima i drugim informacijama bitnim za let zrakoplova u državi na koju …

Uporaba AIP, VFR priručnika i NOTAM-a Read More »

Slijetanje

Slijetanje je zadnja faza u letu zrakoplova. Faza slijetanja zapoćinje na visini 50 ft iznad praga staze a završava kada se zrakoplov zaustavi na uzletno-sletnoj stazi. U fazi slijetanja na zrakoplov djeluju mnogi čimbenici koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja potrebne duljine za slijetanje. Duljina za slijetanje Potrebana duljina za slijetanje zrakoplova se …

Slijetanje Read More »

Spuštanje

Fazu spuštanja promatramo na dva načina, spuštanje pod određenim kutem i spuštanje određenom vertikalnom brzinom spuštanja (ft/min). Kut spuštanja Kut spuštanje pri konstantnoj brzini iz horizontalnog leta regulira se promjenom snage motora zrakoplova. Manji kut spuštanja će zahtjevati malo oduzimanje snage motora, dok će veći kut spuštanja zahtjevati veću promjenu snage.   Best glide angle …

Spuštanje Read More »

Performanse zrakoplova u krstarenju

Ovo poglavlje obrađuje performanse zrakoplova u krstarenju. Performanse u krstarenju  se odnose na dolet zrakoplova, potrošnju goriva i  autonomiju u zraku (endurance). Endurance (Autonomija) Endurance ili autonomija zrakoplova je najveće moguće vrijeme koje zrakoplov može provesti u zraku. Da ostane u zraku što je duže moguće, zrakoplov mora imati što manju potrošnju goriva. Potrošnja goriva …

Performanse zrakoplova u krstarenju Read More »

Penjanje

Nakon polijetanja i nadvišavanja prepreke započinje faza penjanja zrakoplova. Penjanje je sposobnost zrakoplova za postizanje zadovoljavajućeg kuta penjanja ili vertikalne brzine penjanja (rate of climb). Vertikalna brzina penjanja je promjena visine u jedinici vremena (ft/min). Dvije su karakteristične brzine koje se koriste u fazi penjanja nakon polijetanja:   Brzina najvećeg kuta penjanja – Best angle …

Penjanje Read More »

Faktori koji utječu na performanse zrakoplova u polijetanju

Perfomanse zrakoplova u polijetanju ovise o nekoliko važnih faktora: Masa (težina) zrakoplova Tlak na razini aerodroma Gustoća zraka Temperatura zraka Gustoća zraka Vlažnost zraka Gustoća zraka Smjer i brzina vjetra Dužina staze i nagib staze (slope) Vrsta i stanje podloge staze (uključujući kontaminaciju) Položaj zakrilaca Masa (težina) zrakoplova Povećanje mase zrakoplova dovodi do smanjenja perfomansi …

Faktori koji utječu na performanse zrakoplova u polijetanju Read More »

Scroll to Top