OPR

Prisilna slijetanja (emergency landing)

U ekstremnim situacijama postaje jednostavno neizbježno izvesti prisilno slijetanje. Naravno posada u zrakoplovu je kvalificirana za takve pothvate i vrlo je bitno da se donese odluka o takvom slijetanju dok je još zrakoplov upravljiv. Prisilno slijetanje na vodu (Ditching):         Svaki avion prije komercijalne upotrebe testiran je za takva slijetanja stoga piloti moraju biti vrlo …

Prisilna slijetanja (emergency landing) Read More »

Proklizavanje (Hidroplanning)

         Hidroplanning je efekt proklizavanja guma na kontaminiranoj stazi. Staza može biti kontaminirana od snijega, bljuzge, leda, vode itd…       Kako se brzina aviona povečava tako se povećava i mali vodeni val koji spriječava dodir kotača sa površinom. To rezultira stvaranjem sloja trenja između kotača i površine staze te dolazi do povećanja temperature pri  kojoj …

Proklizavanje (Hidroplanning) Read More »

Smicanje vjetra (windshear)

Varijacija u vektorskom kretanju vjetra tijekom putanje zrakoplova (u vertikalnom i horizontalnom smislu). Smicanje vjetra na malim visinama: VERTICAL:  Promjena horizontalnog vjetra sa visinom. HORIZONTAL: Promjena horizontalnog vjera sa horizontalnom udaljenošću. UPDRAFT/DOWNDRAFT: Promjena vertikalne komponente vjetra sa horizontalnom udaljenošću. Smicanje vjetra može biti tako jako da nepovratno promjeni položaj aviona,  kojem je pilot bespomoćan. Tehnike …

Smicanje vjetra (windshear) Read More »

Vrtložna (WAKE) turbulencija

WAKE turbulencije su posljedica nastajanja vortex-a koji se stvaraju na krajevima krila. Vortex-i su zračne mase cilindričnog oblika, koji se okreću na lijevom krilu u smjeru kazaljke na satu, a na desnom krilu obrnuto od smjera kazaljke na satu. Oni su najopasniji za avione sa malim rasponom krila na polijetanju te također u, penjanju, u …

Vrtložna (WAKE) turbulencija Read More »

Vrste goriva

      Koristi se AVGAS (Aviation gasoline) koji definiran oktanskim brojem goriva. Preko oktanskog broja se klasificiraju goriva prema otpornosti na detonaciju, odnosno što je veći oktanski broj to gorivo može podnijeti veća tlačenja u motoru.       Ukoliko nema standardnog goriva koji se koristi, onda se upotrebljava ono gorivo sa većim oktanskim brojem, jer ako se …

Vrste goriva Read More »

Sigurnost zrakoplova

     Položaj sjedala-u avionu je slijedeći; dva odvojena podesiva sjedala naprijed i sklopiva klupa odozada sa zajedničkim naslonom, a može biti izvedena i sa dva odvojena naslona. Na prednjim sjedalima moguće je podesiti naslon, blizinu sjedala naprijed-nazad i visinu sjedala (kod nekih izvedbi moguće je podešavati visinu samo za lijevo pilotsko sjedište). Visina sjedala se …

Sigurnost zrakoplova Read More »

Istraga zrakoplovnih nesreća

Definicije i pojmovi korišteni u ovom potpoglavlju izvedeni su iz Uredbe o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, NN 110-09, NN 152-09 i Pravilnika o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, NN 138-09. O osnivanju agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova: Osnivač Agencije …

Istraga zrakoplovnih nesreća Read More »

Signali traganja i spašavanja

     SAR signali se smiju koristiti samo za SAR operacije i nesmiju se koristiti signali sa kojima se mogu pomiješati.   Signali sa zemljskim vozilom:  Manevri koje koristi zrakoplov kako bi uputio vozilo na zemlji do mjesta nesreće:   (a) Napravi krug oko vozila na zemlji.   (b) Na niskoj visini preleti ispred vozila na …

Signali traganja i spašavanja Read More »

Signali

Signali mogu biti:                                  (a) od aviona,                                                                 (b) od aerodroma. Emergency signali:            (a) Urgency (hitnost):   – Morseov kod –XXX- ( _.._ _ .._ _ .. _ )   – PAN PAN ( izgovorene riječi 3 puta )  (b) Distress (opasnost):   – Morseov kod – SOS – (…_ _ _ …)   …

Signali Read More »

Presretanje i prenošenje poruka

     Kada se presretne signal ili transmisija u emergency situaciji preko radio komunikacijske stanice, PIC treba zabilježiti poziciju i izvanredno stanje drugog zrakoplova ili broda te odmah javiti ATS-u ili RCC centru o presretnutoj transmisiji.      Na vlastitu diskreciju dok čeka slijedeće instrukcije, može poći na mjesto koje je zabilježio za vrijeme transmisije.

Scroll to Top