NAV

Gubitak radio veze

Ako kontrola letenja tijekom leta ne odgovara na javljanje ili ako ponavlja instrukcije na koje je odgovoreno ili ako je tijekom dužeg perioda tišina na vezi, mora se posumnjati na jednostrani ili obostrani gubitak radiokontakta i slijediti procedure: provjeriti radio stanicu, podesiti željenu frekvenciju, provjeriti glasnoću, provjeriti da li je selektirana odgovarajuća stanica (1 ili …

Gubitak radio veze Read More »

Gubitak orijentacije

Gubitak orijentacije laički rečeno znači da se pilot izgubio u prostoru. Gubitak orijentacije je  uglavnom uzrokovan zbog propusta u praćenju rute ili kada se ne prepoznaje niti jedan orijentir u svome vidnom polju i ne može se odrediti trenutni položaj. Slijedi logičan slijed problema poput toga da pilot ne  zna kurs za produženje leta na …

Gubitak orijentacije Read More »

Postupci pri dolasku na aerodrome i veza sa kontrolom letenja

Prilikom povratka sa rute odjavimo se sa trenutne frekvencije (npr. FIC Zagreb 135,050) i uspostavimo komunikaciju sa aerodromom slijetanja. Cijelo vrijeme promatramo zračni prostor, naročito prilikom ulaska u drugi zračni prostor ili zonu (nismo upoznati sa prometom u tom području). Pozorno slušati naredbe i savjete kontrole letenja i postupiti prema njima prilikom prilaza za slijetanje …

Postupci pri dolasku na aerodrome i veza sa kontrolom letenja Read More »

Utvrđivanje pozicije, revizija smjera i predviđenog vremena dolaska (ETA)

Dinamika leta traje stalno, stoga valja zapisati stvarno vrijeme dolaska iznad početne točke rute (PTR) i uključiti štopericu za mjerenje vremena. Slijedi proračun predviđenog vremena dolaska na kontrolni orijentir i prekretni orijentir. Potrebno je održavati kurs, brzinu i visinu leta, pratiti pomicanje orijentira ispod i sa strane zadane crte puta, kontrolirati zrakoplov prema zadanj crti …

Utvrđivanje pozicije, revizija smjera i predviđenog vremena dolaska (ETA) Read More »

Vizualno zapažanje

Određivanje područja ili mjesta iznad kojeg se zrakoplov nalazi obavlja se vizualnim motrenjem i usporedbom objekta na zemlji i na karti. Vizualna orijentacija je prva primjenjena metoda u vođenju zrakoplova. Sposobnost za orijentaciju u prostoru razvija se u praksi – vježbom u pronalaženju i prepoznavanju orijentira, čitanjem karte i uspoređivanjem sa zemljištem. Kvaliteta vođenja vizualne …

Vizualno zapažanje Read More »

Održavanje brzine, visine i smjera

Točnim i preciznim održavanjem parametara leta ovisi i točnost vođenja navigacije i dolaska na predviđene orijentire. Ukolike se ne održavaju parametri leta to u konačnici može dovesti do gubitka orijentacije.

Postavljanje visinomjera

Postavljanje visinomjera na QNH vrijednost omogućeno je zrakoplovu kao dio odlaznih informacija. Ukoliko nema kontrole letenja da nam da informaciju o QNH tlaku, pilot može sam odrediti QNH ukoliko mu je poznata elevacija aerodroma. Na skali visinomjera se postavi elevacija aerodroma a na prozorčiću za tlak se očita vrijednost QNH tlaka.

Postupak pri odlasku s aerodroma

Večina odlaznih postupaka sa aerdromu ovisi o smjeru školskog kruga, prirodi operacije na aerodromu i terena koji ga okružuje. Informacije o pojedinim aerodromima mogu se naći u AIP ili VFR priručniku. Ukoliko se neki aerodrom nalazi kraj većeg međunarodnog aerodroma unaprijed predviđene toče za ulazak ili izlazak na taj aerodrom će odrediti postupak odlaska. Potrebno …

Postupak pri odlasku s aerodroma Read More »

Organizacija posla tijekom leta

Letite precizno – iako gledate van kabine većinu vremena, kontrolirajte visinu, kurs i brzinu, provjerite ostali promet oko sebe. Postavkom snage motora i određenog nagiba rezultirat će određenom perfomansom zrakoplova, ali da bi precino održavali te parametre potrebno je u prosjeku svakih 10 sekundi skenirati instrumente.  Stvaranja navike skeniranja odnosno provjere instrumenata brzo, često i …

Organizacija posla tijekom leta Read More »

Scroll to Top