Obnova znanja i pripreme za teorijske ispite

Budite sigurni u svoje znanje i brzinu rješavanja zadataka prilikom izlaska na ispite!

Obnova znanja:

Provodimo obnovu teorijskog znanja (refresher) imaocima pilotske dozvole koji nisu letjeli kroz dulji vremenski period kao i onima čije je SEP(A) ovlaštenje isteklo i dozvola im samim time nije važeća.

Trenutno najpopularniji program obnove znanja je iz frazeologije. Isto kao i u sklopu tečaja za LAPL/PPL(A) ovaj program sastoji se od interaktivnih vježbi koje se provode uz pomoć dva instruktora, jednog u ulozi kontrolora i drugog koji vodi seminar i pomaže polaznicima u vježbama. Nezaobilazni elementi interaktivnih vježbi su računalni program koji simulira aerodromski krug i aerodromske zone te komplet prijenosnih radio stanica za komunikaciju.

Pilotski Školski Centar prvi je u Hrvatskoj uveo ovakav način vježbi radiokomunikacije i frazeologije što uvelike pomaže pilotima početnicima i onima sa slabijim znanjem engleskog jezika da pravilno koriste frazeologiju a samim time i sigurnije lete.

Pripreme za polaganje PPL(A) i ATPL(A) ispita:

Održavamo pripreme za polaganje EASA PPL(A) i ATPL(A) teorijskih ispita iz svih predmeta.

Pripreme se sastoje od:

  • upoznavanja kandidata sa koncepcijom ispita,
  • rješavanja karakterističnih ispitnih zadataka,
  • davanja naputaka i pojašnjenja za brže rješavanje zadataka,
  • ostali savjeti za uspješno polaganje ispita

Pripreme za PPL ili ATPL ispite u pravilu provodimo 2 tjedna prije ispitnih rokova pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Za početak priprema pojedinačnih predmeta potrebno je grupa od minimalno 3 kandidata. Osim grupnih priprema provodimo i individualne instrukcije na kojim se rješavaju specifični problematični zadaci na zahtjev kandidata.

Scroll to Top
Scroll to Top