POF

Operativna ograničenja (limitacije)

       Operativna ograničenja su granice do kojih se zrakoplov smije opteretiti u zraku i na zemlji. Pod opterećenjem se prvenstveno misli na mehaničko opterećenje, a to znači na djelovanje vanjskih sila. Struktura zrakoplova mora podnijeti razna opterećenja koja djeluju na zrakoplov a to su: tlačno  (compression), vlačno  (tension), torzija  (torsion), smicanje  (shearing), savijanje  (bending).        …

Operativna ograničenja (limitacije) Read More »

Režimi leta

Režimi leta se dijele na: ustaljeno kretanje zrakoplova, neustaljeno kretanje zrakoplova.

Gubitak sile uzgona (Stalling)

Povećavanjem napadnog kuta povećava se koeficijent uzgona popraćen također porastom koeficijenta otpora sve do otprilike 16 stupnjeva (referenca za male zrakoplove) zavisno o vrsti zrakoplova. Nakon 16 stupnjeva otklona nosa, koeficijent uzgona naglo pada, a koeficijent otpora je obrnuto proporcionalan što rezultira turbuletnim opstrujavanjem relativne struje zraka oko aeroprofila zrakoplova i samim time gubikom sile …

Gubitak sile uzgona (Stalling) Read More »

Površine za povećanje uzgona

U različitim fazama leta kao što su polijetanje i slijetanje poželjno je imati što veću nosivost krila (koeficijent uzgona) pri što manjim brzinama, koja se ostvaruje preko površina za povećanje uzgona. Površine za povećanje uzgona se dijele u dvije kategorije: površine za povećanje uzgona na napadnom bridu krila: (predkrilce – slat/slot), površine za povećanje uzgona …

Površine za povećanje uzgona Read More »

Površine za povećanje otpora

Površine za povećanje otpora služe za smanjivanje brzine za vrijeme leta. Najčešće se koriste na suvremenim putničkim zrakoplovima i u maloj avijaciji na jedrilicama. Dijele se na: spojlere (spoilers), zračne kočnice (air brakes).

Upravljivost zrakoplova

Upravljivost zrakoplova je sposobnost djelovanja na aerodinamičke upravljačke površine u svrhu stvaranja željenog efekta. Aerodinamičkim upravljačkim površinama stvara se rotiranje oko uzdužne osi (valjanje), rotiranje oko poprečne osi (propinjanje) i rotiranje oko normalne osi (skretanje) radi neutraliziranja neželjenih poremećaja i stvaranja željenih efekata kao što su promjena pravca (skretanje), promjena visine (propinjanje, poniranje) i drugih …

Upravljivost zrakoplova Read More »

Stabilnost zrakoplova

Stabilnost ( latinski stabilis: čvrst), svojstvo nekoga mehaničkog, tehničkog ili drugog sustava da samostalno održava ili uspostavlja ravnotežno stanje nakon prestanka djelovanja uzroka koji je ravnotežu poremetio, drugim riječima stabilnost je svojstvo tijela da se vrati u prvobitni položaj nakon što mu je poremećena ravnoteža. Postoje dvije vrste stabilnosti:  statička stabilnost, dinamička stabilnost. Statička stabilnost svojstvo je …

Stabilnost zrakoplova Read More »

Sile koje djeluju na zrakoplov u letu

Osnovne sile koje djeluju na zrakoplov u letu prouzrokovane kretanjem zraka oko njegovih površina: uzgon (LIFT), aerodinamička sila koja djeluje okomito prema gore težina (WEIGHT), sila koje djeluje okomito prema dolje vučna sila ili potisna sila (THRUST) koja djeluje prema naprijed otpor (DRAG), sila koja djeluje prema nazad.  Sila uzgona se suprotstavlja sili težine, a …

Sile koje djeluju na zrakoplov u letu Read More »

Aeroprofil

Krilo je glavna aerodinamička noseća površina aviona na kojoj se stvara sila uzgona. Najvažniji je i najčešće najteži dio zrakoplova. O njegovoj konstrukciji i aerodinamičkim osobinama ovise i osobine cijelog zrakoplova. Kako bi se jednostavnije razumio koncept krila promatrat ćemo isto kao aeroprofil. Aeroprofil je poprečni presjek krila, komandnih površina, elisa ili rotora helikoptera. Aerodinamički …

Aeroprofil Read More »

Osnovni pojmovi i definicije

Postoje tri podjele aerodinamike prema načinu analize problema. Prva podjela je teorijska i eksperimentalna. Teorijska aerodinamika zasniva se na zakonima mehanike čvrstih tijela, mehanike fluida i dinamike plinova te analitičkom rješavanju istih, dok se Eksperimentalna aerodinamika zasniva na ispitivanjima u aerodinamičkim tunelima te u računalnim simulacijama, gdje se eksperimentalno provjeravaju i ispituju sile koje djeluju …

Osnovni pojmovi i definicije Read More »

Scroll to Top