OPR

Kršenje zrakoplovnih propisa

Izvješćivanje i istraživanje događaja koji ugrožavaju sigurnost [3] :            (1) O svakom događaju koji ugrožava sigurnost, a izvješćivanje kojih je propisano kao obavezno, mora se najkasnije 72 sata nakon saznanja o tome u pisanom obliku izvijestiti Agenciju za civilno zrakoplovstvo i Agenciju za istraživanje.            (2) Opasnim događajima smatraju se oni događaji koji dovode …

Kršenje zrakoplovnih propisa Read More »

Operiranje zrakoplova

Definicije koje se nalaze u ovom poglavlju izvedene su iz Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, NN 54-10 i NN 34-11.

Scroll to Top