NAV

Navigacijski računar

Svrha navigacijskog računara je pomoć pri izračunu bitnih navigacijskih elemenata potrebnih za precizno i sigurno odvijanje navigacijskog leta poput izračuna potrošnje goriva, korekcija vjetra, stvarne brzine, vremena dolaska na orijentire, pretvorba jedinica itd. U ovom poglavlju opisani su  neki od tih postupaka.   

Referentni podaci na mapi (karti)

U donjem lijevom kutu VFR 1 : 500 000 karte nalazi se legenda karte u kojoj su objašnjeni simboli: topografskih informacija, kulturnih oznaka, hidrografije (vodene površine, rijeke), aerodroma, radio navigacijskih uređaja, područaja zabranjenih ili opasnih za letenje, prepreke itd.

Smjer (Kurs)

Smjer ili kurs letenja temeljni je navigacijski element koji pokazuju pokazivači kursa (kompas, prikaznik smjera odnosno žirodirekcional). Smjer ili Kurs je kut između sjevera i produžetka uzdužne osi zrakoplova (crte kursa) izražen u stupnjevima od 000° do 360°. Kurs se označava troznamenkastim brojem (npr. 024°; 351° i sl.). Određeno je da je referentni smjer Sjever …

Smjer (Kurs) Read More »

Mape (Karte)

Izraz mape u zrakoplovnoj navigaciji često se zamjenjuje izrazom karte. Karta je najvažnije pomagalo pilotu i obavezan je dio pribora bez kojeg nije dopušteno letjeti. Piloti je koriste za mjerenje i ucrtavanje podataka o ruti, za pripremu svih čimbenika važnih za sigurnost letenja, te u tijeku leta. U svakodnevoj upotrebi su različite vrste karata, a …

Mape (Karte) Read More »

Scroll to Top